YÖNETİCİ SORUMLULUK SİGORTASI

İş dünyasında firma boyutları büyüdükçe firmanın hizmet sunduğu sektörlerin dışında çevresel tüm sektörlere karşı sorumlulukları da büyümektedir. Günümüzde bu sorumluluk ağı tahmin edilen den daha hızlı büyümektedir. 

İş dünyasında firma boyutları büyüdükçe firmanın hizmet sunduğu sektörlerin dışında çevresel tüm sektörlere karşı sorumlulukları da büyümektedir. Günümüzde bu sorumluluk ağı tahmin edilen den daha hızlı büyümektedir. İşletmeler bu sorumluluk ve risk ağlarına takılmadan ilerlemeye çalışırken karar verme süreçlerinde yapılacak hatalar sonuçları tahmin bile edilemeyen hasarlar doğurabilir. Karar alma süreçlerinin merkezinde de yöneticiler ve çalışanlar bulunmaktadır.

Yönetici ve çalışanlar hatalı verilen kararlar ve uygulamalarla işletmenin mali yükümlülükler altına girmesini sağlayacakları gibi ilk etapta mali boyutu görünmeyen itibar kayıplarına da yol açabilirler. Bu kayıplar daha sonra mali problemlere de yol açacaktır.

NART Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. tüm sektörlerde hızla büyüyen bu risklere karşı oluşturulan sigorta planları ve risk yönetim hizmetlerini, uluslararası partnerleri kanalıyla tüm dünya üzerinde incelemektedir. Her gün yeni bir şirket skandalı ile karşılaşılmaya başlanan dünyada bu tür problemlerin önlenmesi yada telafi edilmesinde müşteri odaklı hizmet yaklaşımı tüm işletmelerin yaşam kalitelerini güvence altına almayı başarmaktadır.

YÖNETİCİ SORUMLULUK SİGORTASI NEDİR?

Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Yöneticilerinin şirket adına görevlerini yerine getirirken yaptıkları hatalı eylemlerden (kasıtlı olmayan hata, ihmal, yanlış beyan, ihlal vb) ve aldıkları yanlış kararlardan dolayı zarara uğrayan taraflar tarafından talep edilen zararlara karşı teminat sağlar.

YÖNETİCİ SORUMLULUK SİGORTASI KAPSAMINA KİMLER GİRER?

  • • Şirkette ve bağlı ortaklıklarında görev yapan yönetim kurulu üyeleri, yönetici veya idareci, komite üyeleri, yönetici ya da denetleyici olarak hareket eden herhangi bir şirket çalışanı
  • • Risk yöneticisi veya dengi konumundaki şirket çalışanı
  • • Sözleşme döneminde iktisap edilen ve şirketin bağlı ortaklığı olan şirketlerin yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, idarecileri ve çalışanları
  • • Şirketin özel emri ve talebi dahilinde bağlı ortaklık olmayan bir şirkette (Harici Kuruluş) görev yapan yönetim kurulu üyeleri ve yöneticiler
  • • Emekliye ayrılmış şirket yöneticileri

Hatalı Eylem Nedir?

Yöneticiler tarafından yapılan herhangi bir fiil ya da yapıldığı iddia edilen gerçeğe aykırı beyan, verilen yanlış bilgi, yanıltıcı beyan, hata, ihmal, tahkir, kusur, yetki garantisinin ihlali, güvene dayalı görev ihlali ya da yönetim yükümlülüğüne sebep olabilecek başka bir fiil ya da yönetici aleyhine sadece söz konusu görevi dolayısı ile yapılan herhangi bir husus hatalı eylem olarak kabul edilmektedir.

YÖNETİCİ SORUMLULUK SİGORTALARI KAPSAMINA KİMLER GİRER?

  • • Şirkette ve bağlı ortaklıklarında görev yapan yönetim kurulu üyeleri, yönetici veya idareci, komite üyeleri, yönetici ya da denetleyici olarak hareket eden herhangi bir şirket çalışanı
  • • Risk yöneticisi veya dengi konumundaki şirket çalışanı
  • • Sözleşme döneminde iktisap edilen ve şirketin bağlı ortaklığı olan şirketlerin yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, idarecileri ve çalışanları
  • • Şirketin özel emri ve talebi dahilinde bağlı ortaklık olmayan bir şirkette (Harici Kuruluş) görev yapan yönetim kurulu üyeleri ve yöneticiler
  • • Emekliye ayrılmış şirket yöneticileri

Hızlı Teklif Al