Altyapı ve Gayrimenkul

Günümüzde altyapı yatırımları ve gayrimenkuller yüz milyonlarca dolar mertebelerindeki bedelleriyle ülke vatandaşlarının refahının artmasında büyük katkılar sunmaktadır. Projelerin tamamlanmasını takiben operasyonel riskler baş göstermekte ve bu risklerden kaynaklı ortaya çıkan ekonomik tablo bedellerinin yüksekliğiyle paralel olarak şirketlerin varlığını dahi kolaylıkla tehdit edecek düzeye ulaşmaktadır.

NART Brokerlik ülkemizde birçok noktada hizmet veren alışveriş merkezlerinin, sosyal altyapı elemanı olarak hizmet veren okul ve köprülerin, elektrik, gaz ve su dağıtım tesislerinin, karayolu, demiryolu, havaalanı, tünel ve köprülerin risk yönetiminde uzman kadrosuyla müşterilerine hizmet vermekte, Lloyd’s Brokeri olarak global partnerlerinin de desteğiyle 136 ülkede en geniş kapsamlı en iyi fiyata sahip teminatları kolaylıkla hayata geçirmektedir.

NART Brokerlik’in portföyünde AVM’den, gaz dağıtım şirketlerine, çokça bilinen ve stratejik öneme sahip karayollarından tünellere, sayısız okuldan hastanelere birçok altyapı yatırımının risk

yönetimini başarıyla devam ettirmektedir.

Her müşterimize özel olarak hazırlanacak risk yönetimi çözümleri için bizlerle iletişime geçiniz.