Beyan VE TAAHÜT SİGORTASI (M&A)

İşletmeler sermayelerini kullanmak için fırsatlar ararken, birleşmeler ve satın almalar bu süreçlerin ayrılmaz parçalarıdır.  İlgili riskleri anlamak ve yönetmek, özellikle bilinmeyen pazarlara veya endüstrilere yatırım yaparken zor olabilir.

Beyan Ve Taahhüt Sigortası (M&A )

İşletmeler sermayelerini kullanmak için fırsatlar ararken, birleşmeler ve satın almalar bu süreçlerin ayrılmaz parçalarıdır.  İlgili riskleri anlamak ve yönetmek, özellikle bilinmeyen pazarlara veya endüstrilere yatırım yaparken zor olabilir. Beyan Ve Taahhüt Sigortası tüm bu zorluklarda yanınızda sizlere destek olacaktır. Alıcı, satıcının ihlalinden (kasıtlı veya kasıtsız)  kaynaklanan kendi kayıplarına karşı veya satıcı, alıcı tarafından kendisine getirilebilecek hasar taleplerine karşı bir beyan ve taahhüt poliçesi satın alabilmektedir.

Beyan Ve Taahhüt Sigortası Nedir?

Gelecekteki muhtemel yükümlülüklerin, sigorta primi olarak bilinen sabit bir maliyet karşılığında sigorta sözleşmesi kapsamında devredilmesidir.

• Satıcı tarafından hisse alım sözleşmesinde verilen beyanlar ve taahhütleri içerir. Ortaya çıkan yasal masraflar dahil olmak üzere, olası finansal kayıpları için teminat sağlar.

Poliçe, “alım taraflı” veya “satış taraflı” olarak düzenlenebilir.

Satış taraflı poliçe, satıcıyı kendi kasıtsız yanlış beyanları için korur.Alım taraflı poliçe, satıcının yanlış beyanlarına (kasıtsız veya kasıtlı) karşı alıcıyı korur.

• Riskler sigorta piyasalarınca üstlenilir.

Neden Beyan Ve Taahhüt Sigortasına İhtiyaç Duyarız?

  • • Alıcının satıcıdan talep edebileceği tazminat alınamayabilir.
  • • Satıcıyı da alıcı tarafından gelen tazminat taleplerine karşı korumaktadır .
  • • Alıcının istediği tazmin süresi sağlanamayabilir.
  • • (ihale) Rekabetin olduğu bir işlemde avantaj yaratmaktadır.
  • • Genel olarak işlemin riskini minimize etmektedir.
  • • Satıcının verdiği beyan ve taahhütlerle ilgili alıcıya (ve finansörlere)
   güvenlik sağlamaktadır.
  • • Yapılan durum tespit (due diligence) raporlarını tamamlayıcı nitelikte
   olduğundan tüm sürece katkı sağlamaktadır.
  • • Satıcı ve alıcı beklentileri arasındaki boşluğu doldurmaktadır.

Halka Arz Yoluyla Yapılan Satışlarda Sigorta Koruması Uygulanabilir Mi?

Halka arz yönetimi ile  yapılan satışlarda hisse devir sözleşmesinden bahsedemediğimiz için Beyan ve Taahhütleri Sigortası uygulanamaz.

Ancak halka arz sürecine ilişkin şirket, şirket yöneticileri, satıcı ortak veya kontrol eden ortağın hatta arz sürecinde görev alan finansal danışmanların izahnameden kaynaklanan sorumluluklarını Halka Arz Sigortası ile teminat altına almak mümkündür.

Hızlı Teklif Al