OTOMOTİV

Otomotiv sektörü pek çok ülkede lokomotif sektör konumundadır. Ekonomik düzeyin , teknolojik gelişmenin ölçüsü olarak kabul edilmektedir. Bir ülkenin otomotiv sektöründeki başarısı gelişmişliğinin de bir ölçüsüdür.

Ekonomik gösterge olmasının yanında bu sektör geniş isdihtam alanları ve ihracat kalemleri arasındaki payı ile büyük bir mali güç oluşturur. Bu mali gücün korunması ve kar elde etmesinin önünde çok çeşitli risk gurupları yer almaktadır. Bu riskler ancak sektörel uzmanlık ve kurumsal danışmanlar ile bertaraf edilebilir. NART Sigorta ve Reasürans brokerliği A.Ş. Otomotiv sektörünü üreticiden -tüketiciye kadar olan zincirdeki tüm bileşenleri içeren geniş risk planları ve analizleri ile irdelemektedir.

İş durması riskleri , finansal riskler , sorumluluk riskleri bu zincirin tüm halkaları boyunca önlem paketleri halinde belirlenmekte ve en iyi çözümler sigorta şirketleri ve reasürans pazarından talep edilerek işletmeleri korumaktadır.